Untitled Document
 

DAVORIN
MUZICKA NAGRADA – MUZICKI INTERNET MAGAZIN

 
NAGRADA DAVORIN simbolicno je posvecena uspomeni na Davorina Popovica i grupu Indexi i kao takva valorizira kreativne vrijednosti u domacem muzickom stvaralaštvu.

Nagradu Davorin ustanovio je 2002. godine Josip Dujmovic, a njeni realizatori su Direkcija nagrade i Programsko vijece nagrade.

Nagrada Davorin se dodjeljuje u žanrovima pop i rock muzike.
Za nagradu konkuriraju izdanja i muzicka ostvarenja realizirana, odnosno javno izvedena u propisanom razdoblju tokom prethodne godine.
Kategorije nagrade i broj nominacija za svaku godinu utvrduje Programsko vijece.
Popis kandidata za nagradu Davorin javno se nakon zakljucenja liste i potom upucuje glasackom tijelu na glasanje.

O nagradama odlucuje glasacko tijelo kojeg cine producenti, predstavnici muzickih novinskih, radijskih i televizijskih redakcija, predstavnici diskografskih kuca, te dobitnici nagrada u prethodnim godinama.
Glasanje se provodi u dva kruga: u prvom se utvrduju nominacije, a u drugom krugu se glasa za dobitnike nagrade.
Kandidati s najvecim brojem glasova u prvom krugu postaju nominirani za nagradu Davorin i njihova imena se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.
U drugom krugu, isto glasacko tijelo glasa za jednog nominiranog kandidata u svakoj kategoriji i kandidat s najvecim brojem glasova postaje dobitnik nagrade Davorin.
Rezultati glasanja za dobitnike nagrade su tajna do proglašenja dobitnika nagrade.

Programsko vijece odlucuje o dobitnicima posebnih nagrada Davorin, kao što su nagrade za životno djelo, gitaristicka nagrada 'Bodo Kovacevic', plakete uz jubileje muzickih institucija i stvaralaca itd.

 
MUZICKI INTERNET MAGAZIN DAVORIN pokrenut je u proljece 2007. godine na temeljima internetske stranice nagrade Davorin.

Osnovna programska orijentacija internet magazina Davorin jest promocija i afirmacija muzickog stvaralaštva u regiji.

 
 
Google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sva prava pridržana, © 2006, www.davorin.ba